Queerboeken.nl

Queerboeken.nl is een website met tips voor boeken waarin gender- en seksuele diversiteit een rol spelen. De site was eerst gericht op jongeren en docenten uit het voortgezet onderwijs met young adult-boeken en boeken die voor de literatuurlijst gelezen mogen worden. In 2022 werd de site aangevuld met tips voor leerkrachten uit het basisonderwijs, queerboeken voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud. De site wordt een aantal keer per jaar aangevuld en de tips worden samengesteld door Pim Lammers.

De website queerboeken.nl is een samenwerking tussen COC Nederland en de Leescoalitie. De site kwam tot stand tijdens de campagne ‘Lees met andermans ogen’, waarin de Leescoalitie mensen wil aanmoedigen eens wat vaker een boek te lezen over iemand die anders is dan zijzelf. Want wie leest, kijkt met andermans ogen en verplaatst zich haast ongemerkt in personages met bijvoorbeeld een andere sociale klasse, herkomst of seksuele voorkeur. Hiermee leer je verschillen kennen, maar ook overeenkomsten. Of misschien herken je juist veel van jezelf in een personage, waardoor je jezelf beter begrijpt en je minder alleen voelt.